Re Sou

Re Sou

Chen Miao, an editor in chief of a grassroots journalism platform, encountered a series of follow-up events after publishing a popular article.

Genre: Drama

Actor: Zhou Dongyu , Song Yang , Yuan Hong , Wang Hao , Tao Hai , Shi Rui

Director: Yukun Xin

Country: China

Type:

Duration: 121 min

Release: 2023

IMDb: N/A/10

You May Also Like